Stichting Steun Zimbabwe

Servi Moyo

Servi  is geboren op 5-2-1995 op het platteland van Zimbabwe . Beide ouders  zijn overleden. Haar moeder overleed toen Servi net 6 jaar oud was. Servi woont sindsdien bij Rita Moyo , haar tante.  Rita heeft geen werk en moet ook voor ander familieleden zorgen. Ze kan het schoolgeld van Servi niet betalen. Stichting Steun Zimbabwe heeft haar schoolgeld en examengeld betaald. Ze heeft O-level examen gedaan in 2011.

Op 8 februari 2012 schrijft Servi een brief aan Stichting Steun Zimbabwe:

”I am a girl aged 17 and completed muy O-level studies last year at Sikhulile High School. I would like to say I am grateful for your generosity and the support you gave me through the payment of schoolfees and levies. Through your support i managed to come out with the following results on the subjects I did

English D, Geography A, Ndebele A, Mathematics D, Biology B, Integrated Science B, commerce c, Principle o Accounts U and History B . (A,B,C, is voldoende, D en U is onvoldoende)

Therefore with these results I wish to continue with my education and woud like to do the following courses. Nursing course, Travelling and Tourism Course

Thank you so much for  making it possible. May God bless you.

Yours faithfully,

Servi Moyo.’

Voor  de vakken engels en wiskunde is een voldoende nodig om toegelaten te worden tot de verplegersopleiding. Servi heeft  deze 2 vakken niet gehaald, ze moet deze 2 vakken nog herkansen (en halen). SSZ heeft de fees voor de herkansing  wegens gebrek aan fondsen niet meer niet voor haar kunnen betalen.

Het zou fantastisch zijn als dit meisje, dat graag naar een vervolgopleiding wil, haar plannen zou kunnen realiseren. Hiervoor is echter nog geld nodig dat SSZ momenteel niet heeft.