De organisatie

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Marcel Eijkelkamp
Secretaris/penningmeester Marijke van Loenen
Algemeen bestuurslid Sandra Rutgers
Algemeen bestuurslid Kitty Janssen
Contactpersoon in Harare Goof de Jong

Alle bestuursleden en de contactpersoon voeren hun activiteiten geheel belangeloos uit. Het bestuur vergadert 4x per jaar.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Begin 2020 heeft SSZ een nieuwjaarsbrief verstuurd aan de donateurs wat weer de benodigde gelden heeft opgeleverd

In 2020 heeft SSZ 15 leerlingen/studenten financieel ondersteund met schoolfees.

(3 primary school, 7 O-level, 1 A-level, 3 teacher  training college en 1 university)

Door covid-19 zijn veel onderwijsinstellingen een deel van het jaar dicht geweest. Er is daarom minder schoolgeld betaald dan begroot. Ook heeft de waardedaling van de Zimdollar/ RTGS geleid tot lagere uitgaven dan begroot.