De organisatie

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter                                 Corinne Boswinkel
Secretaris/penningmeester     Marijke van Loenen
Algemeen bestuurslid             Sandra Rutgers
Contactpersoon in Harare       Goof de Jong

Alle bestuursleden en de contactpersoon voeren hun activiteiten geheel belangeloos uit. Het bestuur vergadert 4x per jaar.