De organisatie

Het bestuur bestaat uit:

VoorzitterMarcel Eijkelkamp
Secretaris/penningmeesterMarijke van Loenen
Algemeen bestuurslidSandra Rutgers
Algemeen bestuurslidKitty Janssen
Contactpersoon in HarareGoof de Jong

Alle bestuursleden en de contactpersoon voeren hun activiteiten geheel belangeloos uit. Het bestuur vergadert 4x per jaar.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Begin 2021 heeft SSZ een nieuwjaarsbrief verstuurd aan de donateurs wat weer de benodigde gelden heeft opgeleverd. In juni is een nieuwsbrief verstuurd naar belangstellenden en donateurs per mail.

In 2021 heeft SSZ 17 leerlingen/studenten financieel ondersteund met schoolfees.

(3 primary school, 8 O-level, 2 A-level, 3 teacher  training college en 1 university)

Door covid-19 zijn veel onderwijsinstellingen een deel van het jaar dicht geweest. Er is daarom minder schoolgeld betaald dan begroot. Er is dit jaar geld uitgegeven aan data omdat er veel online les is gegeven. De examens zijn uitgesteld, de laatste O-level examens vinden plaats in januari 2022.