Stichting Steun Zimbabwe

Doneren

U kunt Stichting Steun Zimbabwe steunen door geld te storten op rekeningnummer NL10INGB0000928227
Stichting Steun Zimbabwe heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Met een periodieke gift legt u in een overeenkomst vast dat u SSZ voor 5 jaar of langer steunt met een bepaald bedrag. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt.

Rekenvoorbeeld:
Stel u betaalt 37% inkomstenbelasting en u doneert nu €100 per jaar. Als u deze gewone gift omzet in een periodieke gift van €159 per jaar, dan krijgt u via de jaarlijkse belastingaangifte 37% van €159 = €59 terug. U betaalt dan netto nog steeds €100.

Een periodieke gift is zo geregeld.
Vraag de overeenkomst aan bij Marijke van Loenen
✆ Tel: 0619540250
✉ Mail: mjvanloenen1@gmail.com