Doel

Zimbabwe betekent ‘stenen huis’. De naam verwijst naar de ‘Great Zimbabwe ruins’, de imposante resten uit een trots verleden. Zimbabwe is een land met grote natuurlijke rijkdommen. In de periode na de onafhankelijkheid (1980) brak een periode aan van relatieve politieke rust, economische groei, sterk verbeterde gezondheidszorg en toegankelijk onderwijs.

Echter, de laatste jaren is Zimbabwe in een razendsnel tempo verarmd. De democratie hapert, de beleidskeuzes zijn verkeerd en het land zucht …. Eerst nog hangend aan de rand van de sociaal-economische afgrond, vervolgens totaal ingestort en nu voorzichtig aan het opkrabbelen. Met de recente wisseling van de macht is het voor de Zimbabwanen wachten op verbetering.

Die kunnen wij vanuit Nederland niet bewerkstelligen. Wel kunnen wij positief reageren op het toenemend aantal verzoeken van jonge Zimbabwanen voor studiebeurzen. Leren en studeren. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de dag dat hun talenten nodig zijn om het stenen huis weer op te bouwen. 

 

Het doel van SSZ

Het doel van SSZ is kansarme studenten in Zimbabwe ondersteunen met een studiebeurs.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De inkomsten worden geworven door een jaarlijkse nieuwjaarsbrief/kaart  te versturen aan de donateurs waarin  o.a. de resultaten van de gesteunde leerlingen van het afgelopen jaar worden vermeld en waarin de donateurs worden bedankt voor hun giften. Tevens wordt verzocht  om het komende jaar wederom bij te dragen.

Het plan voor 2022 is, naast de financiële ondersteuning van de leerlingen die al toegezegd is, het versturen van 1 nieuwsbrief aan de donateurs, met meer informatie over de gesteunde leerlingen en de situatie in Zimbabwe. Daarnaast is het doel nieuwe donateurs te werven en samen te werken met het fonds van Isala, ziekenhuis Zwolle

De gelden worden beheerd door de penningmeester en besteed aan financiering voor leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs en voor studenten die een hoger onderwijsopleiding volgen in Zimbabwe.

SSZ ontvangt aanvragen van leerlingen en studenten uit Zimbabwe voor financiële ondersteuning van hun opleiding. Daarvoor is een speciaal aanvraagformulier in omloop. De toegezegde gelden zijn gereserveerd en staan op de spaarrekening van SSZ.