Doel

Zimbabwe betekent ‘stenen huis’. De naam verwijst naar de ‘Great Zimbabwe ruins’, de imposante resten uit een trots verleden. Zimbabwe is een land met grote natuurlijke rijkdommen. In de periode na de onafhankelijkheid (1980) brak een periode aan van relatieve politieke rust, economische groei, sterk verbeterde gezondheidszorg en toegankelijk onderwijs.

Echter, de laatste jaren is Zimbabwe in een razendsnel tempo verarmd. De democratie hapert, de beleidskeuzes zijn verkeerd en het land zucht …. Eerst nog hangend aan de rand van de sociaal-economische afgrond, vervolgens totaal ingestort en nu voorzichtig aan het opkrabbelen. Met de recente wisseling van de macht is het voor de Zimbabwanen wachten op verbetering.

Die kunnen wij vanuit Nederland niet bewerkstelligen. Wel kunnen wij positief reageren op het toenemend aantal verzoeken van jonge Zimbabwanen voor studiebeurzen. Leren en studeren. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de dag dat hun talenten nodig zijn om het stenen huis weer op te bouwen.

 

Het doel van SSZ

Het doel van SSZ is kansarme studenten in Zimbabwe ondersteunen met een studiebeurs.