Stichting Steun Zimbabwe

Doel

Zimbabwe betekent ‘stenen huis’. De naam verwijst naar de ‘Great Zimbabwe ruins’, de imposante resten uit een trots verleden. Zimbabwe is een land met grote natuurlijke rijkdommen. In de periode na de onafhankelijkheid (1980) brak een periode aan van relatieve politieke rust, economische groei, sterk verbeterde gezondheidszorg en toegankelijk onderwijs. 

Echter, Zimbabwe is in een razendsnel tempo verarmd. De democratie hapert, de beleidskeuzes zijn verkeerd en het land en de bevolking  zucht en wacht op verbetering. Hieraan kunnen wij vanuit Nederland niets doen.  Wel kunnen wij positief reageren op het toenemend aantal verzoeken van jonge Zimbabwanen voor studiebeurzen. Leren en studeren. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de dag dat hun talenten nodig zijn om het stenen huis weer op te bouwen.  

Het doel van SSZ

Het doel van SSZ is om veelbelovende kansarme studenten in Zimbabwe te ondersteunen met een studiebeurs. 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De inkomsten worden geworven door een jaarlijkse nieuwjaarsbrief  te versturen aan de donateurs waarin  o.a. de resultaten van de gesteunde leerlingen van het afgelopen jaar worden vermeld en waarin de donateurs worden bedankt voor hun giften. Tevens wordt verzocht  om het komende jaar wederom bij te dragen. 

Het plan voor 2024 is, naast de financiële ondersteuning aan de leerlingen die al toegezegd is, het versturen van een nieuwsbrief in juli aan de donateurs en  geïnteresseerden met meer informatie over de gesteunde leerlingen en de situatie in Zimbabwe. 

Daarnaast is het plan nieuwe donateurs te werven.  

SSZ wil de samenwerking met de Stichting Isala Wereldbreed voortzetten.  

SSZ wil zich meer studenten uit het hoger onderwijs en de universiteit gaan ondersteunen en minder primary school en O-level leerlingen. 

SSZ ontvangt aanvragen van leerlingen en studenten uit Zimbabwe voor financiële ondersteuning van hun opleiding. Daarvoor is een speciaal aanvraagformulier in omloop. Een studiebeurs kan na beoordeling door het bestuur worden toegezegd. De toegezegde gelden zijn gereserveerd en staan op de spaarrekening van SSZ. De gelden worden beheerd door de penningmeester en besteed aan financiering voor leerlingen van het middelbaar onderwijs en voor studenten die een hoger onderwijsopleiding volgen in Zimbabwe.